Werkwijze Hoogeveense Uitdaging

Werkwijze Hoogeveense Uitdaging

Gepubliceerd op 15 juli 2016

Team WERQ vindt het belangrijk om samen aan de slag te gaan voor de Hoogeveense arbeidsmarkt en om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Door niet alleen te sponsoren maar ons ook daadwerkelijk in te zetten voor deze mooie stichting hopen wij dat Hoogeveen een nog mooiere en leefbaardere plaats wordt dan het nu al is! De Hoogeveense Uitdaging is op 24 november 2015 van start gegaan.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Hoogeveense Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Hoogeveens bedrijfsleven via de Matchgroep, wil de Hoogeveense Uitdaging in de toekomst ook andere diensten gaan leveren, zoals een Spullenbank en NLDoet.

Met het realiseren van matches slaat de Hoogeveense Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.