Vernieuwingen ziektewet 2014

Vernieuwingen ziektewet 2014

Gepubliceerd op 29 november 2013

Naar aanleiding van de berichtgeving in het NOS-journaal deze week is verwarring ontstaan bij onze klanten. Mogelijk ook bij u. Door de uitzending is de suggestie ontstaan dat inleners van uitzendkrachten met de ingang van de vernieuwingen van de Ziektewet verantwoordelijk worden voor de kosten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Het tegendeel is het geval.

Als u als bedrijf zelf tijdelijke werkkrachten in dienst heeft, kunt u geconfronteerd worden met grote risico’s. Boven de € 300.000 loonsom worden deze werkgevers verantwoordelijk voor hun eigen zieke medewerkers met tijdelijke contracten, die ook na afloop van het contract ziek blijven. Gevolg: twee jaar doorbetaling en tien jaar WGA op rekening van uw bedrijf.

Uitzendorganisaties lopen dat risico natuurlijk ook, maar dat risico zit bij het uitzendbureau. Overigens zullen de kosten pas op lange termijn ontstaan en doet de sector er alles aan dit risico te beperken door het nemen van preventieve maatregelen.

Samen met VNO/MKB en AWVN heeft de brancheorganisatie van uitzendondernemingen (ABU) fel geageerd tegen dit wetsvoorstel. Al bij de introductie van de premiedifferentiatie van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heeft de ABU gewaarschuwd, dat de invoering hiervan zeer schadelijke effecten kan hebben op de arbeidsmarkt. Ook in het Sociaal Akkoord is geageerd tegen het voorstel. Vooralsnog wordt deze roep, waarbij wat de ABU betreft één van de gevaren van de wetswijziging is dat juist de groep die afhankelijk is van de uitzendbureaus door selectie aan de poort buiten de boot kunnen gaan vallen, niet gehoord. Werkgevers zullen hun druk blijven uitoefenen in Den Haag.