Verhoging wettelijk minimumloon

Verhoging wettelijk minimumloon

Verhoging wettelijk minimumloon

Gepubliceerd op 29 juni 2022

Minimumloon

Per 1 juli 2022 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen is per die datum: €  1.756,20 per maand, €  405,30 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: €  81,06 per werkdag. Tegelijkertijd wordt ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd.

Correctie uurloon
De wet kent nog geen minimumuurloon. SZW publiceert wel uurlonen, maar daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36, 38 of 40 uur heeft, moet u ervoor zorgen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. Op grond van artikel 17 lid 4 (inlenersbeloning) en/of artikel 33 lid 4 (cao-beloning allocatiegroep) moet u ook een correctie toepassen als het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder is dan het minimumloon.

BBL
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels voor leerlingen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar gelden de reguliere staffels.