Verhoging minimumjeugdloon

Verhoging minimumjeugdloon

Gepubliceerd op 1 februari 2017

De Eerste Kamer heeft  het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen. De wijzigingen gaan in per juli 2017.

Verhogen minimumjeugdloon

De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren, vinden het kabinet en sociale partners. Daarom gaat het minimumjeugdloon in stappen omhoog, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon gaan verdienen.

Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen. Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan ten minste het wettelijk minimumloon verdienen. Ook vallen alle meerwerk-uren voortaan onder het minimumloon.

Lage inkomensvoordeel

Vorig jaar kondigde Asscher aan het minimumjeugdloon af te schaffen voor jongeren tussen 21 en 23 jaar. De Tweede Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, pleitte al langer voor een verhoging van jeugdlonen. Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling. Dat gebeurt via de subsidieregeling ‘lage inkomensvoordeel’. Via deze Liv kunnen werkgevers te beginnen in 2017 subsidie krijgen voor laagbetaalde werknemers. Voor de compensatie van de hogere jeugdlonen trekt het kabinet 100 miljoen euro uit, bovenop de 500 miljoen die al voor de Liv beschikbaar is. De 100 miljoen betalen werkgevers overigens zelf want het komt uit de kas voor arbeidsongeschikten.