Verbod op inhoudingen (WAS)

Verbod op inhoudingen (WAS)

Gepubliceerd op 5 april 2017

De WAS is in werking getreden per juli 2015. Een gedeelte van de wet is van kracht sinds 1 januari 2016. Het laatste deel is per 1 januari 2017 in werking getreden. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) moet onder meer voorkomen dat werknemers minder dan het netto minimumloon ontvangen, terwijl het lijkt alsof de werkgever wél het minimumloon betaalt. Hierdoor zijn inhoudingen op het wettelijk netto minimumloon – afgezien van twee uitzonderingen – niet meer toegestaan. Werkgevers moeten voor alle inhoudingen een schriftelijke volmacht van de werknemer hebben. Lees meer over de WAS