Sectorplan goedgekeurd

Sectorplan goedgekeurd

Gepubliceerd op 18 februari 2014

Het doel van het sectorplan voor de uitzendbranche is om laaggeschoolde uitzendkrachten bij of om te scholen voor banen in de techniek en om (werkzoekende) uitzendkrachten zonder startkwalificatie een traject aan te bieden waarmee zij hun Ervaringscertificaat (EVC) kunnen halen. Daarmee vergroten zij hun kansen op een duurzame baan. In totaal zal het gaan om zo’n 1350 uitzendkrachten die veelal wisselende uitzendbanen hebben (al of niet afgewisseld met werkloze periodes) en die op basis van een EVC en/of opleiding zullen worden geplaatst.
WERQ neemt actief deel aan dit project.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het sectorplan goedgekeurd en stelt € 1,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering. De sector stelt zelf ook € 1,5 miljoen beschikbaar.

“Het is belangrijk dat flexkrachten hun positie versterken door scholing. Zo maken ze meer kans op een nieuwe baan als hun contract is verlopen”, aldus minister Asscher bij de bekendmaking van zijn besluit.

De uitzendbranche start in samenwerking met UWV en de regionale leerwerkloketten binnenkort met de uitvoering. Kandidaten die in aanmerking komen voor een opleidings- en/of leerwerktraject worden geselecteerd vanuit UWV. Een van de criteria is dat het gaat om werkzoekenden. Daarmee is dit sectorplan vernieuwend omdat scholingsfondsen zich over het algemeen richten op werkenden binnen sectoren.

De sociale partners die het sectorplan hebben aangevraagd zijn: ABU, CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, LBV, NBBU en De Unie.

Laaggeschoolde uitzendkrachten kunnen dankzij het Sectorplan voor Uitzendkrachten binnenkort in aanmerking komen voor een opleiding of ervaringscertificaat waarmee ze hun kans op duurzaam werk vergroten. Dit sectorplan, namens de sociale partners ingediend door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), is het tweede sectorplan dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is goedgekeurd.