Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen

Quotum arbeidsbeperkten kan worden gedeactiveerd bij halen banen

Gepubliceerd op 23 februari 2018

banenafspraak

De ministerraad heeft vrijdag 16 februari op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Het wetsvoorstel regelt ook dat er, als dit niet het geval is, er eenmalig over het eerste jaar na activering geen quotumheffing wordt opgelegd.

Om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk, is in 2013 afgesproken dat werkgevers voor deze mensen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen. Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet vorig jaar september besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen. In de wet was echter nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wel wordt gehaald. Daarom heeft de ministerraad nu het wetsvoorstel ‘deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering’ aanvaard.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.