Onderzoek CBS: bijdrage uitzendbranche aan Nederlandse economie blijft groot

Onderzoek CBS: bijdrage uitzendbranche aan Nederlandse economie blijft groot

Gepubliceerd op 25 oktober 2017

24 oktober publiceerde het CBS een analyse van de Nederlandse uitzendmarkt. Dat doen ze met al bekende cijfers uit de periode 2005 – 2017.

Wat blijkt? De bijdrage van de uitzendbranche aan de Nederlandse economie blijft onverminderd groot: ruim 3% van het Bruto Binnenlands Product in 2016. Uitzendwerk is daarmee niet meer weg te denken uit onze economie. Het aantal uitzendbanen groeide de laatste jaren tot ruim 725.000 in 2016. Daarbij steeg het aandeel langlopende contracten. Tussen de 2,5 en 3,5% van de beroepsbevolking werkt als uitzendkracht. Dit percentage blijft min of meer stabiel, terwijl het aandeel van (minder gereguleerde vormen van) flexwerk stijgt.