Minimumloon eerste helft 2016 weer iets hoger

Minimumloon eerste helft 2016 weer iets hoger

Gepubliceerd op 15 december 2015

Werknemers van 23 jaar en ouder die fulltime werken, hebben per 1 januari 2016 ten minste recht op € 1.524,60 bruto per maand. Het minimumloon is in de eerste helft van volgend jaar 1,11% hoger dan het huidige minimumloon.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast.

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2016 bekendgemaakt. Dit minimumloon geldt tot en met 30 juni 2016 en bedraagt € 1.524,60 bruto per maand. Dit is 1,1% hoger dan het huidige minimumloon.