Hoofdlijnen uit het Regeerakkoord

Hoofdlijnen uit het Regeerakkoord

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

De hoofdlijnen uit het regeerakkoord voor de arbeidsmarkt:

 • Weer na drie jaar recht op een vast contract, i.p.v. twee jaar.
 • Direct na indiensttreding recht opbouwen op transititievergoeding.
 • Vaderschapsverlof vijf dagen vanaf 1 juli 2020.
 • Vijf maanden proeftijd voor vast contract.
 • Het combineren van ontslaggronden wordt weer mogelijk.
 • Een jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte i.p.v. twee jaar.
 • Loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft.
 • Regels rondom payroll gaan wijzigen.
 • Geen verschijningsplicht meer bij een nulurencontract.
 • Voor tijdelijke contracten = hogere WW premie.
 • Adoptieverlof naar zes weken.
 • Nieuwe instroom WGA krijgt strenge regels.
 • Instroom in WGA weegt straks maar vijf jaar mee.
 • De heffingskorting wordt verruimt, werken moet lonen.

Voor meer informatie kijk op de site van Rendement.nl.