Het is goed dat minister Koolmees na 18 jaar het uitzendregime gaat evalueren

Het is goed dat minister Koolmees na 18 jaar het uitzendregime gaat evalueren

Gepubliceerd op 27 september 2019

Timo de Regt van PDZ en Henriëtte Waaijenberg van WERQ geven hun visie.

“Kijk vooral ook naar de maatschappelijke rol van uitzenders”
Timo de Regt, algemeen directeur PDZ Uitzendbureau

“Eens. Prima om te onderzoeken of het uitzendregime gebracht heeft wat we wilden bereiken. De arbeidsmarkt ziet er nu heel anders uit dan achttien jaar geleden. Flexibilisering en digitalisering hebben een hoge vlucht genomen. Duidelijk is in elk geval waar de wetgeving niet voor heeft gezorgd: een effectieve aanpak van malafide uitzenders. Het is echt nodig om hier betere maatregelen tegen te nemen en goede flex te beschermen. Zowel de huidige als de vorige minister hebben dit nagelaten. Daarnaast hoop ik dat onze maatschappelijke rol ook
wordt meegenomen in de evaluatie. De uitzendbranche speelt een belangrijke rol bij het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze doelgroepen te activeren, is het wel belangrijk om de huidige blokkades en negatieve prikkels weg te nemen. Die termijn van 5,5 jaar flexibiliteit die de uitzendbranche nu kan bieden? Ik vind dat niet te lang. Deze termijn komt aardig overeen met de gemiddelde verblijfsduur van reguliere werknemers. Waar het om gaat is dat je mensen werkfit maakt, inkomenszekerheid biedt en vooral: blijft ontwikkelen. Houd een personeelsdossier bij, bespreek de continuïteit van iemands loopbaan, leid op waar nodig. Kortom: gedraag je als goed werkgever. Als je dat doet, is die termijn van 5,5 jaar prima en passend. ”

“Koolmees kiest voor meer vaste banen ten koste van flexibiliteit”
Henriëtte Waaijenberg, directeur WERQ

“Eens. Het is noodzakelijk om de huidige wetgeving onder de loep te nemen. Alleen vrees ik dat Koolmees deze evaluatie zal aangrijpen om, net zoals met de Wab, te kiezen voor meer vaste banen ten koste van flexibiliteit. Hij kan beter kijken hoe de wetgeving beter kan aansluiten op de huidige vormen van flexibele arbeid en behoeften van werkenden. Koolmees blijft hangen in het verleden en heeft te weinig oog voor de huidige arbeidsmarktvraagstukken. Jammer, want de uitzendbranche heeft economisch en maatschappelijk een belangrijke functie. Iedereen heeft de mond vol van een inclusieve arbeidsmarkt. Het is de uitzendbranche die hier werk van maakt. We begeleiden statushouders, mensen met schulden, laaggeletterden, et cetera. Daarom vind ik het onzinnig dat die termijn van 5,5 jaar flexibiliteit ter discussie staat. We voeren de verkeerde discussie. Waar het om draait, is goed werkgeverschap. En dat betekent: kijken wat mensen nodig hebben om duurzaam aan de slag te gaan. Bij de een kan dit snel, bij de ander duurt dit wat langer. Timo noemt ook de falende aanpak van malafide uitzenders. Daar hebben wij ook veel last van. Maar naast de kracht van wetten, geloof ik vooral ook in de kracht van positieve voorbeelden. Laat als goed werkgever zien hoe het ook kan. Draag uit dat je staat voor eerlijke flex!”

BRON: Reflex september 2019