Herken pesten

Herken pesten

Gepubliceerd op 2 juli 2015

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om pesten op het werk tegen te gaan. Op de website www.herkenpesten.nl kunnen zowel werkgevers als werknemers terecht voor informatie over het herkennen en stoppen van pesten door collega’s. Onder de kop ‘Herken pesten’ kun je een test doen. De campagne richt zich niet alleen op de pesters en de gepesten, maar ook op collega’s die de kans hebben om de pesterijen te stoppen, bijvoorbeeld door het onderwerp bespreekbaar te maken en taboes te doorbreken.