Eerste kamer kritisch over Wet Werk en Zekerheid

Eerste kamer kritisch over Wet Werk en Zekerheid

Gepubliceerd op 7 mei 2014

De Eerste Kamer twijfelt of de positie van flexwerkers met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet verder verslechtert. Dat blijkt uit een voorlopig verslag van de Kamer.

Veel partijen in de Eerste Kamer uiten hierin hun zorgen over de nieuwe ketenbepaling. Hierdoor krijgen flexwerkers bij hun vierde arbeidsovereenkomst of na twee jaar (nu drie jaar) diensttijd verplicht een vast contract. In de huidige situatie begint de ketenbepaling na drie maanden uitdiensttreding weer opnieuw. Met de WWZ wordt dit verlengd naar zes maanden.

De regering hoopt met de wet de positie van flexwerkers te versterken, door ze sneller te laten doorstromen naar een vaste baan. Maar een groot deel van de Kamer, waaronder PvdA en VVD, voorziet dat werkgevers  in plaats daarvan kiezen voor een andere tijdelijke kracht of meer gebruik gaan maken van ZZP’ers. Eerder werden deze twijfels al geuit door de raad van state, het Centraal Planbureau en de vereninging arbeidsrecht advocaten ‘De regering heeft tot nu toe deze kritiek zonder onderbouwing van de hand gewezen,’ stelt de VVD-fractie.

Verkorting WW
Verder roepen de PvdA- en VVD-fracties het kabinet op om de effecten van de verkorting van de WW verder uit te werken. Vooral oudere, laagopgeleide werklozen zouden hard getroffen worden door de verkorting van 38 naar 24 maanden. Zeker gezien de huidige arbeidsmarkt is het niet aannemelijk dat oudere werknemers binnen twee jaar een nieuwe baan vinden.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
Met de invoering van de WWZ hebben werknemers met een contract van tenminste 24 maanden recht op een ’transitievergoeding’ van maximaal 75.000 euro. Verschillende fracties vragen de regering of dit niet gaat leiden tot meer contracten van korter dan twee jaar en daarmee het verder ‘uitdijen van de flexibele schil’.

Naar verwachting zal het kabinet snel komen met een memorie van antwoord. De regering wil de wet nog voor 1 juli door de Eerste Kamer loodsen.

Bron: P&O Actueel; Reed Business