Eerste deel Wet werk en zekerheid uitgesteld tot 1 januari 2015

Eerste deel Wet werk en zekerheid uitgesteld tot 1 januari 2015

Gepubliceerd op 4 juni 2014

Dinsdag 3 juni heeft de Eerste Kamer de Wet werk en zekerheid plenair behandeld. De Eerste Kamer bleek zeer kritisch over onder andere de korte periode die werkgevers zouden hebben om zich voor te bereiden op het eerste deel van de wet, dat op 1 juli 2014 in werking zou treden. Het gaat hierbij om het verbod op proeftijd bij een contract van zes maanden of minder, het verbod van concurrentiebeding bij een bepaalde tijd contract, de aanzegverplichting voor contracten van zes maanden of langer, de loondoorbetalingsbepaling en de uitzendfaciliteit van 7:691. Minister Asscher heeft aangegeven aan deze kritiek tegenmoet te willen komen en heeft besloten de inwerkingtreding van dit eerste deel te verschuiven naar 1 januari 2015. De Eerste Kamer zal 10 juni over het wetsvoorstel stemmen.  Tegelijkertijd heeft de minister aangegeven een aantal technische onjuistheden in een volgend wetsvoorstel (een zogenaamde veegwet) via de Tweede Kamer aan te willen passen. WERQ volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet werk en zekerheid en de veegwet uiteraard op de voet.