CAO voor uitzendkrachten Algemeen verbindend verklaard

CAO voor uitzendkrachten Algemeen verbindend verklaard

Gepubliceerd op 31 maart 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 25 maart 2016 en loopt door tot en met 4 november 2017.

Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze cao. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 700.000 uitzendkrachten aan de slag.

WERQ is blij met de algemeenverbindendverklaring. Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, met uitzondering van bureaus die zijn aangesloten bij de NBBU, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten goed zijn geregeld.