Vakantiekrachten nodig?

WERQ regelt uw flexwerkers voor de vakantie

Wilt u tijdens de vakantie van uw medewerkers de werkzaamheden gewoon laten doorgaan? Of heeft u tijdens deze periode extra mensen nodig om de druk in uw organisatie te verlichten? Wij hebben een breed aanbod aan vakantiekrachten- van jong tot oud. Bent u benieuwd wat WERQ kan betekenen voor u?

Neem contact op met Team WERQ.

Wet- en regelgeving voor vakantiewerk

Welke werkzaamheden mag iemand van 15 jaar doen?

Iemand van 15 jaar mag verschillende vakantiebaantjes of bijbaantjes hebben. Wel moet hierbij sprake zijn van licht werk.
Daarnaast mag er niet worden gewerkt met machines of in de buurt van machines.

Voorbeelden van licht werk:

  • Licht werk in een winkel; opruimen of klanten helpen, maar niet afrekenen of achter de kassa;
  • Groente en fruit plukken; maar niet als er pas is gespoten met bestrijdingsmiddelen;
  • Folders of huis-aan-huisbladen rondbrengen;
  • Werken in een pretpark, museum, manege of camping.

Hoe lang mag iemand van 15 jaar werken?

In vakanties mag iemand acht uur per dag werken, maar nooit meer dan 40 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar.
Werkt iemand op een dag 4,5 uur of meer, dan heeft degene recht op een half uur pauze. De werkzaamheden mogen niet vóór 7:00
uur of ná 21:00 plaatsvinden.

Wat mag iemand van 16 jaar voor werk doen?

Iemand van 16 jaar mag bijna alle soorten werk doen. Bijvoorbeeld in een fabriek werken, achter de kassa zitten of serveren op een
terras. Bij veel werk of gevaarlijk werk moet er wel een ouder iemand aanwezig zijn om te helpen en om in te grijpen als dat nodig is.
Bij gevaarlijk werk moet de werkgever altijd van tevoren uitleggen wat de risico’s van het werk zijn.

Hoe lang mag iemand werken van 16 of 17 jaar?

In vakanties mag iemand negen uur per dag werken, maar nooit meer dan 45 uur per week. Werkt iemand meer dan 4,5 uur op een
dag, dan heeft degene recht op een half uur (of 2 kwartier) pauze. Per vier weken mag iemand maximaal 160 uur werken. In iedere
week dat iemand werkt moet hij/zij minimaal anderhalve dag vrij zijn. Tussen twee werkdagen moet iemand minstens twaalf uur
kunnen uit rusten en tussen 23.00 en 06.00 mag niet gewerkt worden.

Op zondag mag iemand werken als het in dat bedrijf voor iedereen gebruikelijk is. Er moet dan ook iets over ‘zondagarbeid’ in
de CAO of je arbeidscontract staan. Let wel op: iemand moet in ieder geval 13 vrije zondagen per 52 weken hebben.

Voor vragen over vakantiewerk kunt u contact met ons opnemen.