Participatie

Participatie

Meer informatie over de mogelijkheden van de inzet van arbeidsbeperkten binnen uw bedrijf? Wij vertellen u graag de bijkomende verrassende overige voordelen voor uw bedrijf.

Werknemer in dienst nemen

Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst wilt nemen kan WERQ u ondersteunen en het volgende voor u regelen:

  • Werving en selectie van een werknemer;
  • Verzorgen van de complete administratie en verloning van de werknemer;
  • Onderhouden van de nodige contacten met het UWV en andere betrokken instanties;
  • Regelen van een eventuele proefplaatsing;
  • Professionele begeleiding door jobcoaches;
  • Een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan, Uw werknemer krijgt persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Als werkgever krijgt u begeleiding in het benutten van de talenten van uw werknemer;
  • Loonkostensubsidie; aanvraag van de loonkostensubsidie indien de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen;
  • Regelen van een no-risk polis; Als de werknemer ziek wordt is een groot deel van het loon verzekerd via het UWV;
  • Werkplekvoorzieningen: Als u iemand met een ziekte of handicap aanneemt, moet u misschien het werk of de werkplek aanpassen. WERQ kan dat proces in werking zetten;
  • Aanspreekpunt voor al uw HR vragen.

Het uitgangspunt van WERQ

Het uitgangspunt voor het team van WERQ  is: “Voor iedereen is er werk”
WERQ gelooft erin dat ieder mens talenten heeft die we als maatschappij niet zomaar onbenut kunnen laten. Wij gaan op zoek naar de aanwezige of nog te ontwikkelen capaciteiten. Wij verdiepen ons in de vaardigheden en beperkingen van de kandidaat en maken een realistische inschatting om vervolgens de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen.