Opleiding en Ontwikkeling

Samen zorgen we dat medewerkers in beweging komen. Wilt u de mogelijkheden en de aanpak van team WERQ weten? Neem dan contact  op!

Scholing van uw en onze flexwerkers

Heeft uw bedrijf een opleidingsplan? Zijn er ontwikkelingen te verwachten in uw bedriif de komende 3 tot 5 jaar? Veranderen functies de komende jaren? Antwoorden op onder andere deze vragen zijn van belang om de gewenste situatie in kaart te brengen. Daarna bepalen we samen hoe WERQ als HR BusinessPartner kan bijdragen aan het scholingsbeleid van uw bedrijf.

WERQ Stimuleert

WERQ leidt regelmatig kandidaten op voor schaarste functies in kansrijke sectoren. Dit doet WERQ in samenwerking met een opleidingsinstituut, gemeenten en het UWV. Er volgt een opmaat leer-werk traject waarna de flexwerker veilig en zelfstandig aan het werk kan gaan voor een bedrijf. Trajecten volledig toegesneden op uw wensen en behoeften. De kandidaten ontvangen afhankelijk van de opleiding een diploma of certificaat.WERQ wil graag van toegevoegde waarde zijn voor haar relaties.

Wilt u meer weten? Neem dan contact  op!

Wist u dat?

  • WERQ samenwerkingsverbanden heeft met scholen en opleidingsinstituten in Hoogeveen en omgeving. Mocht u BBL-ers of stagiaires willen inzetten dan vertellen we u graag de mogelijkheden.
  • WERQ 2 keer per jaar maximaal 25 scholingsvouchers ter waarde van € 500,- tot haar beschikking heeft. Samen kunnen we bekijken of deze vouchers ingezet kunnen worden bij uw bedrijf.
  • WERQ kan voor uw flexwerkers het Alles-in-1 traject inzetten; wij stimuleren duurzame inzetbaarheid.
  • WERQ over een eigen opleidingsbudget beschikt  die ook voor uw bedrijf ingezet kan worden.
  • WERQ  jaarlijks POP-gesprekken voert met haar flexwerkers met een fase B contract.
  • WERQ samenwerkt met gemeenten in Drenthe en het UWV.
  • WERQ regelmatig deelneemt aan sectorplannen van de ABU en de Stichting Doorzaam.
  • WERQ nog veel meer weet…

Om werk te krijgen en werk te houden, moeten werknemers/flexwerkers zich blijven ontplooien. Dat is de visie van team WERQ.