Verlofregelingen voor mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het
wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in de cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer hiernaar bij team WERQ.

De wettelijke regelingen zijn:

Calamiteitenverlof

Dit verlof kun je opnemen als je onverwachts direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt of als een familielid
overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt
het verlof opnemen na overleg met team WERQ. WERQ betaalt het verlof door, tenzij dit in jouw cao anders is bepaald.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt je opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in uw sociale omgeving. Dit
verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat je werkt. In één keer of in meerdere delen. Je kunt het verlof
opnemen na overleg met team WERQ. Wij kunnen het verlof alleen weigeren als de inlener waar jij voor werkt hierdoor in ernstige
problemen zou komen. Je salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in je
sociale omgeving. Per jaar mag je twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt. Je
blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met team WERQ kun je de verlofuren ook anders spreiden, maar je moet ze
wel binnen achttien weken opnemen.

Je ontvangt geen salaris voor de uren dat je langdurend zorgverlof opneemt; de uren dat je blijft werken, krijgt je wel doorbetaald.

Goed om te weten:

  • In de cao van jouw inlener of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over
    verlofregelingen. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij team WERQ.
  • Kortdurend en langdurend zorgverlof kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die je van de
    Belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag.
  • In de periode dat je zorgverlof hebt, bouw je vakantiedagen op.