Mantelzorg en werk

Feit is: Praktisch elke werkgever heeft er mee te maken.
Feit is: 1 op de 5 werknemers heeft mantelzorgtaken.

Onderzoek toont aan dat zorgtaken de werk-privé balans verstoren. Medewerkers ervaren meer druk zowel fysiek als psychisch. Gevolg is verzuim en minder functioneren.

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om iemand een handje te helpen en het kan je veel voldoening geven. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. Denk aan stress, oververmoeidheid of lichamelijke klachten.

Tijd om als werkgever over dit onderwerp na te denken en te weten wat u kunt doen.

Wanneer is uw medewerker mantelzorger?

Stel deze volgende 3 vragen:

 1. Zorg jij voor iemand die extra hulp nodig heeft?
 2. Duurt deze zorgvraag langer dan 3 maanden?
 3. Doe jij dit vanuit een persoonlijke band die je met die persoon hebt?

Is het antwoord 3x ja, dan is uw medewerker mantelzorger.

De volgende situaties kunnen zich voordoen wanneer u in gesprek gaat met uw medewerker.

Uw medewerker:

 • Voelt zich wel/niet mantelzorger en/of erkent zich niet als mantelzorger.
 • Wil loyaal zijn naar werk en privé, maakt uiteindelijk keus voor thuis óf werk.
 • Zoekt evenwicht tussen werk en zorgtaken.
 • Meldt zich wel/niet ziek, raakt overbelast, ervaart stress, functioneert minder, stopt met werken.
 • Regelt zaken informeel met werk, voelt zich bezwaard richting collega’s, voelt minder functioneren.
 • Is onvoldoende op de hoogte van het ondersteuningsaanbod en de mogelijkheden werk en zorg te combineren.
 • Maakt mantelzorg niet bespreekbaar met leidinggevende.

Kortom: Een medewerker met mantelzorgtaken erkent zichzelf vaak niet als mantelzorger.

Besef voor de werkgever

Stelt u zichzelf eens de volgende vragen:

 • Heeft u werkende mantelzorgers in beeld?
 • Kan mantelzorgtaak de oorzaak zijn van (grijs) verzuim?
 • Heeft u een pro- of reactief beleid op deze thematiek?
 • Heeft u medewerkers die in een spagaat komen?

Verzuim kost geld

Voorbeeld berekening:

 • Bedrijf met 400 werknemers heeft gemiddeld 80 mantelzorgers.
 • We weten dat er van de 80 mantelzorgers gemiddeld 32 zwaar belast zijn.
 • Verzuimpercentage 5%
 • Gemiddeld jaarsalaris 40.000 (5% = 2.000)
 • 32 (overbelast) x 2.000 per medewerker per jaar = 64.000 euro verzuimlasten!

Voor mantelzorgers gelden verschillende verlofregelingen. Lees hier meer informatie over deze regelingen.

Team WERQ werkt mantelzorgvriendelijk

Naast dat team WERQ het belangrijk vindt dat de situatie van de medewerker te kennen, willen we de medewerker ook graag ondersteunen. WERQ werkt mantelzorgvriendelijk. Dit houdt in dat we samen met de medewerker naar zijn of haar situatie kijken en oplossingen proberen te zoeken, zodat ze werk en zorg kunt blijven combineren.

Hulp nodig?

Stichting Welzijnswerk

Het SWW geeft mantelzorgers ondersteuning. U kunt daar als werkgever contact mee opnemen om de situatie van uw medewerker te bespreken of de medewerker door te verwijzen. Neem contact op. info@swwh.nl of bel (0528) 278 855.

Of kijk op de site van SWW.