Inlenersbeloning

Naast de kwaliteit van ons personeel staat bij WERQ ook correct handelen hoog in het vaandel. WERQ staat voor eerlijke flex. Hierbij hoort een beloning waar de flexwerker recht op heeft. In de meeste gevallen betreft dit beloning volgens de CAO waar uw bedrijf onder valt. Tegenwoordig zijn cao’s complex geschreven. Heeft u hulp nodig met betrekking tot de juiste beloning voor uw medewerkers of heeft u andere HR gerelateerde vragen?  WERQ is u  graag van dienst.

Beloning volgens uw CAO

Vanaf het moment dat de flexwerker bij u aan de slag gaat wordt de inlenersbeloning toegepast. Met inlenersbeloning wordt bedoeld: beloning volgens de CAO die uw bedrijf hanteert. Om de juiste beloning te kunnen vaststellen, is WERQ afhankelijk van uw informatie over de functie, de toepasselijke beloningsregeling en eventuele loonsverhogingen. Volgens de wet en onze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid voor onjuiste of niet volledig verstrekte informatie aangaande de inlenersbeloning verlegd naar de inlener.

6 looncomponenten

Volgens de meest recente CAO ABU voor uitzendkrachten is de inlenersbeloning samengesteld uit de volgende 6 componenten van uw CAO:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
  3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
  4. initiële loonsverhoging;
  5. kostenvergoeding, zoals reiskosten, pensioenkosten en andere noodzakelijke kosten;
  6. toegekende periodieken.

Uitzonderingen

Niet alle flexwerkers hoeven betaald te worden volgens uw CAO.
In de ABU CAO zijn 4 uitzonderingen bepaald:

  1. Allocatiefunctie
  2. Transitiefunctie
  3. Niet indeelbaren
  4. Uitzendkrachten in fase C – onbepaalde tijd

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen of heeft u een specifieke vraag over uw CAO? WERQ komt graag bij u langs om u hierover te informeren.

Neem gerust contact op.