Downloads

ABU CAO voor Uitzendkrachten

WERQ is lid van de branchevereniging ABU. Hieronder de meest recente ABU CAO voor uitzendkrachten: ABU CAO

Algemene voorwaarden WERQ

Op al onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van WERQ van toepassing. Hieronder vindt u de meest recente algemene voorwaarden van WERQ: Algemene-Voorwaarden

Info over doorgeleidingsplicht

Wie doet wat? Het bedrijf dat een flexwerker inhuurt (de inlener) moet ervoor zorgen dat WERQ voldoende informatie krijgt om de flexwerker goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn nieuwe functie. WERQ moet er op haar beurt voor zorgen dat de flexwerker die informatie ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt: Doorgeleidingsplicht

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet (ATW), ook wel in de volksmond “werktijdenwet’” genoemd,  is een complex geheel van regels die de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers bepalen. In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uren werknemers in een bepaalde periode mogen werken en hoeveel tijd ze recht hebben op pauze of rust: Arbeidstijdenwet

Arbeidsomstandigheden

Werkt u met flexwerkers of bent u dat binnenkort van plan? Dan is het goed te weten hoe een uitzendonderneming werkt en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Zeker als het de veiligheid en gezondheid van de flexwerker betreft:
Arbeidsomstandigheden

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met onze HR adviseur.