Vertrouwenspersoon WERQ

Karin Wognum is vertrouwenspersoon voor jou als flexwerker. De vertrouwenspersoon wordt ingeschakeld bij ongewenst gedrag. Als er ongewenst gedrag op het werk voordoet waar je zelf niet uitkomt in het team of met je leidinggevende is het fijn deze kwijt te kunnen bij iemand die je kunt vertrouwen. Een vertrouwenspersoon heeft namelijk een geheimhoudingsplicht. De gesprekken die jij voert met Karin zijn dus strikt vertrouwelijk.

Wat is ongewenst gedrag?

Psychische of fysieke uitingen van agressie en geweld

 • Pesten of treiteren;
 • Sociaal isoleren: iemand negeren of nadrukkelijk minachten;
 • Bespotten: b.v. vanwege uiterlijk, gedrag, wijze van praten, andere levensstijl;
 • Roddelen;
 • Werk onaangenaam of onmogelijk maken.

Seksuele intimidatie

 • Ongewenste seksuele toenadering;
 • Ongewenste verzoeken om seksuele gunsten;
 • Ander ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard.

Het is essentieel dat degene die het gedrag ondergaat, bepaalt wat als ongewenst wordt ervaren.

Discriminatie

Het, door betrokkene als ongewenst ervaren, onderscheid maken op basis van:

 • Geloof;
 • Geslacht;
 • Seksuele geaardheid;
 • Ras;
 • Leeftijd.

Ervaar jij uitingen van ongewenst gedrag op de werkvloer? Je kunt terecht bij Karin voor opvang en eerste aanspreekpunt. Zij biedt een luisterend oor en indien nodig begeleidt en ondersteunt zij jou bij klachtenprocedure of doorverwijzing naar ander hulpinstanties, bijvoorbeeld een mediator.

Je kunt Karin via mail bereiken, k.wognum@werq.nl of bel direct naar 0528 – 28 74 00 en geef aan dat je graag een afspraak wilt maken met de vertrouwenspersoon van WERQ.