Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO is een containerbegrip. Er bestaan zo veel definities… Voor team WERQ is het heel eenvoudig: als je maatschappelijk verantwoord onderneemt voel je je verantwoordelijk voor je omgeving en handel je ernaar. Wij proberen onze kernactiviteiten te verduurzamen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hechten waarde aan veiligheid op de werkvloer en goede arbeidsomstandigheden. Team WERQ heeft sociaal ondernemen op de agenda staan vanuit onze eigen ambitie.

De Hoogeveense Uitdaging

WERQ is vriend van de Hoogeveense Uitdaging. De Hoogeveense Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Hoogeveen te verbeteren. Lees meer over de Hoogeveense Uitdaging.

WERQ Stimuleert

Wij zijn dagelijks bewust bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  MVO kent drie kernwaarden, People, Planet en Profit. WERQ legt de focus voornamelijk op People, omdat deze dagelijks bij ons centraal staat. Zo is het opleiden van mensen belangrijker dan ooit tevoren. We begeleiden werkzoekenden naar passend werk door tips te geven over de sollicitatiebrief, CV en advies over presentatie bij sollicitatiegesprekken. Er wordt samen met de flexwerker een opleidingsplan gemaakt om baanzekerheid te vergroten. WERQ stimuleert werkgevers om het arbeidsaanbod breder te bekijken door daar waar mogelijk werkzoekenden met afstand op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. WERQ werkt samen met verschillende partners, zoals de gemeente Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe, het UWV-WERKbedrijf in de arbeidsmarktregio Hoogeveen/Emmen, ROC’s, Taalhuis en SWW.

Enkele voorbeelden van die samenwerking zijn projecten als:

 • Project Vapro light
  Werkzoekenden worden in een half jaar tijd opgeleid om als procesoperator aan de slag te gaan. Project in samenwerking met: Gemeente Hoogeveen, De Wolden en Midden Drenthe. Het UWV Hoogeveen en Emmen en ’T Web Opleiders.
 • Project Snelle scholing
  In samenwerking met gemeentes en UWV werden 70 mensen opgeleid. Ze behaalde een VCA diploma. De opleiding werd betaald door de gemeente en WERQ heeft diverse kandidaten bemiddeld naar WERQ. Een mooie opstap naar werk.
 • Gastlessen ROC’s
  WERQ geeft gastlessen op ROC’s aan scholieren. Ze krijgen een actieve les in het maken van hun CV en motivatiebrief.
 • SWW
  WERQ heeft een goede relatie met het SWW. WERQ stuurt mensen met beslagleggingen door naar het Geldloket, denkt mee in de werkgroep Moedige Mensen en denkt mee met het SWW over de communicatie rondom het Mantelzorgbeleid.
 • Taalhuis
  WERQ maakt laaggeletterdheid onder flexwerkers bespreekbaar. WERQ verwijst door naar het Taalhuis waar flexwerkers geschoold kunnen worden op gebied van de Nederlandse taal.

Speeddate

WERQ neemt regelmatig deel aan de zogenaamde speeddates van het UWV. Tijdens deze speeddates maakt WERQ kennis met werkzoekenden in een kort gesprekje van 5 minuten. Indien WERQ op korte termijn iets voor deze potentiële kandidaten kan betekenen maakt een intercedent een vervolgafspraak voor een uitgebreid intake op de vestiging van WERQ. Na deze afspraak  wordt de kandidaat verder bemiddelt en actief aangeboden bij opdrachtgevers.

Project WERQ Poule

Het team van WERQ heeft in haar ambitie samenwerken als een speerpunt omschreven. WERQ gelooft erin dat publiek – private samenwerking veel kansen biedt voor werkzoekenden. Juist voor deze doelgroep biedt een uitzendbaan een goede kans om terug te keren in de arbeidsmarkt. Dit project is gestart in nauwe samenwerking met de Gemeente Hoogeveen. WERQ begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om vervolgens terug te keren in de arbeidsmarkt.

Nederlands op de werkvloer

WERQ begeleidt statushouders naar werk, maar doet meer. Met ons programma: ‘Nederlands op de werkvloer’ hebben we al heel veel statushouders geholpen om de Nederlandse taal sneller vaardig te maken. Dit helpt ze in hun werk maar ook zeker op sociaal gebied. Meer weten over dit programma? Neem gerust contact met ons op.

VMBO On Stage

Ruth Munster is namens WERQ mede organisator van dit mooie evenement. WERQ is vriend en deelnemer van VMBO On Stage. Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun schoolperiode. Vaak door een verkeerde beeldvorming van het beroep. On Stage is een landelijk concept om jongeren te helpen met hun toekomstdromen. Op het jaarlijkse Beroepenfeest ontmoeten ze beroepsbeoefenaar uit allerlei branches. Daarna volgt de Doe dag, de leerlingen mogen meedraaien met het beroep van hun keuze. Namens team WERQ mogen jongeren meedraaien met een van onze intercedentes.

Open Bedrijven Dag Hoogeveen

Henriëtte Waaijenberg, directeur van WERQ is bestuurslid van de Stichting Open Bedrijven dag Hoogeveen. Jaarlijks wordt in Hoogeveen de Open Bedrijven dag georganiseerd op de eerste zaterdag in november. Zo’n 40 ondernemers stellen hun bedrijf open voor publiek. Jaarlijks worden de bedrijven bezocht door ruim 25.000 bezoekers. Wilt u de mogelijkheden weten voor uw bedrijf tijdens de Open Bedrijven Dag? Neem gerust contact op met Henriëtte voor meer informatie.

Ziekenhuis Bethesda

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in ziekenhuis Bethesda. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in dit ziekenhuis gratis “Het BeterBoek. Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen, “Het BeterBoek” helpt hierbij.

Samen aan de slag

De slogan van WERQ is: “Samen aan de slag”. Team WERQ gelooft erin dat samenwerken de kracht is tot succes. Team WERQ wil graag van toegevoegde waarde zijn voor haar relaties en flexwerkers. Spreekt onze werkwijze u aan? Neem gerust contact op met team WERQ.