Ziek

Ziekmelding

Je bent verplicht op je eerste dag vóór 09:00 uur je ziek te melden. Als eerste bij WERQ en vervolgens bij je opdrachtgever. Geef je ziekmelding dus op tijd door aan WERQ en aan je opdrachtgever. Wanneer je dit niet tijdig doet, loop je het risico dat je niet meer bij de opdrachtgever terug mag komen. Word je tijdens je werk ziek, geef dit dan door aan de opdrachtgever en neem ook direct contact op met WERQ.

Wanneer je arbeidsongeschikt bent melden wij je ziek bij de begeleidende instantie.  Na 1 of 2 ziektedagen, je wachtdagen, ontvang je van de begeleidende instantie een ziektewetuitkering.

Weer beter?

Als je weer beter bent, moet je dit direct melden bij WERQ en de begeleidende instantie. Wij zullen dan ons best doen om je weer in te plannen.

Ziekteverzuimreglement

Het ziekteverzuimreglement bevat regels waar je je aan moet houden als je ziek bent. Het ziekteverzuimreglement is op alle flexwerkers van WERQ van toepassing.

Wil je het verzuimreglement ontvangen?
Neem contact met ons op.