Veiligheid op de werkvloer

Hoe veilig werk jij?

Uiteraard zorgt het bedrijf waar jij werkt voor een veilige werkplek en geeft WERQ je voorlichting over de geldende veiligheidsinstructies. Maar of je veilig werkt, bepaal je voor een groot deel zelf.

Punten waar je op kunt letten

  • Zorg dat je goed bent voorgelicht over de veiligheidsinstructies en de  veiligheidsrisico’s. Is iets niet duidelijk, vraag het na.
  • Wees voorzichtig en zorgvuldig: voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van je collega’s.
  • Neem deel aan de voor jou georganiseerde voorlichting of werkinstructie.
  • Zorg dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen hebt en ze ook gebruikt.
  • Zorg dat je de gereedschappen op een juiste manier gebruikt en op een veilige manier met gevaarlijke stoffen omgaat.
  • Let erop dat je aangebrachte beveiligingen niet weghaalt of er zelf aan gaat sleutelen.
  • Meld het bij je leidinggevende of bij WERQ als je geen of onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebt.
  • Meld het wanneer er in jouw ogen gevaren zijn voor de veiligheid of voor de gezondheid.

Veilig flexwerk

Als flexwerker heb je net zo veel recht op een veilige werkplek als iemand die in vaste dienst is. Dit is wettelijk geregeld. WERQ vindt het, net als het bedrijf waar je werkt, belangrijk dat je werkt in een veilige werkomgeving. WERQ heeft samen met het bedrijf de veiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Zo bereiden wij je zo goed mogelijk voor.

Doe de online Flextest

Je kunt een test doen om inzicht te krijgen in hoe veilig je werkt. De test geeft tips over wat je hier zelf aan kunt doen. Doe de test bij iedere nieuwe flexbaan. Zo blijf je alert! Vaak zegt een beeld meer dan woorden. Met de posters “Kijk op veilig werken” kun je snel een aantal risico’s op het werk in verschillende sectoren doornemen. Elke poster heeft twee kanten: een met de situaties en een versie met de situaties én veiligheidsaanwijzingen.

Veiligheid in de bouw
Veiligheid in de productie
Veiligheid in de horeca
Veiligheid in de transport & logistiek

Heb je nog vragen over de veiligheid van je werkplek? Neem dan contact op.