Gratis hulploket geldzaken

Loket Geldzaken

Heb jij schulden en weet je niet meer hoe het verder moet?
Heb je hulp nodig met je administratie?
Heb je hulp nodig bij je belastingaangifte?
Krijg je alle toeslagen waar je recht op hebt?
Snap jij een brief niet die je gekregen hebt?

Je bent welkom bij Loket Geldzaken!

Loket Geldzaken geeft informatie en advies en ze geven je praktische ondersteuning bij:

 • Lezen en uitleggen van brieven.
 • Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget.
 • Gemeentelijke regelingen, zoals, minimaregeling, kwijtschelding etc.
 • DigiD.
 • Belastingen; aangiften, bezwaren en betalingsregelingen.
 • Aanvragen van pensioen of AOW.
 • Hulp bij betalingsregelingen.
 • Sociale verzekeringsbank (SVB).
 • Persoonsgebonden budget (PGB).
 • Contact met woningcorporaties, zorgverzekeraars etc.

Loket Geldzaken is bereikbaar zonder afspraak

 • Elke werkdag van 9.00 – 12.00 uur.Het adres van het Loket Geldzaken:
  Het Haagje 119 in Hoogeveen (SWW).
 • Elke woensdagochtend is er spreekuur van 09.00 – 12.00 uur in Het Anker in Hollandscheveld.
 • Je kunt het Loket Geldzaken ook bellen op 0528-745 619.
 • Mailen mag ook: info@loketgeldzaken.nl

De hulp is gratis dus durf te vragen!

Loket Geldzaken werkt met vrijwilligers en kan deze hulp gratis aanbieden. De vrijwilligers beschikken over veel kennis op financieel administratief gebied. Zij weten wanneer zij je beter kunnen doorverwijzen naar specialisten zoals; Humanitas, Schuldhulpmaatje of andere maatschappelijke hulpverleners.

Uitvoerende organisatie

Loket Geldzaken is een samenwerkingsverband van Humanitas, Leger des Heils, Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, en Stichting Welzijnswerk.

Team WERQ

Als je schulden hebt, heb je zorgen… Als je er niets aan doet wordt het alleen maar erger… Team WERQ hoopt dat je je schulden aanpakt en hulp vraagt als je dat niet alleen kunt. Het Loket Geldzaken wordt gedaan door vrijwilligers en zij zijn oprecht bereidt om jou te helpen! Als je je administratie niet op orde hebt geeft je dat veel onrust en kom je vanzelf in de problemen… Het Loket Geldzaken wil je graag helpen om structuur te bieden en je administratie op orde te brengen!

Ga er eens langs en durf te vragen!