Gecertificeerd bedrijf

WERQ is een gecertificeerd bedrijf

Kies voor een kwalitatief goed en betrouwbaar uitzendbureau.

WERQ is lid  van de ABU, de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen, en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s, wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste Arbo-regels en het afdragen van sociale premies. Omdat wij periodiek worden gescreend is onze kwaliteit continu gewaarborgd. Essentiële zaken om u te verzekeren van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

Met ons als uitzendbureau komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk deze brochure en krijg een indruk van onze werkwijze. Het maakt duidelijk hoe u de voordelen van flexibele arbeid kunt benutten én waarom het daarbij van belang is om met een uitzendonderneming te werken die lid is van de ABU.

Het ministerie van SZW heeft een brochure uitgegeven: Zakendoen met een uitzendbureau. Waar moet u als ondernemer op letten? Klik hier voor de brochure.

Werk alleen met een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk!

WERQ heeft het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA), NEN 4400-1. Het keurmerk is voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Hierdoor garanderen wij u een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Ondernemingen met het SNA-keurmerk worden twee keer per jaar beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (WML);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkheidstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Met het keurmerk weet u zeker dat u samenwerkt met een professioneel bedrijf. In het openbare register van de SNA zijn alle SNA geregistreerde ondernemingen opgenomen die voldoen aan NEN 4400-1. Hier kunt u ook de bijbehorende Verklaring van Registratie bekijken. Klik hier om naar de website van de Stichting Normering Arbeid te gaan

Heeft u een onderneming die arbeid inleent of werk uitbesteedt?

Werken met ondernemingen met het SNA-keurmerk biedt u in de eerste plaats bescherming tegen kostbare claims. Op basis van Keten- en Inlener- aansprakelijkheid bent u namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen omzetbelasting en loonheffingen en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Sinds 1 juli 2012 kunt u ook in aanmerking komen voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid als u gebruikt maakt van uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk. Bovendien laat u, wanneer u uitsluitend met ondernemingen werkt, die volgens Dé Norm gecertificeerd zijn, uw zakelijke relaties zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Hiermee toont u aan dat u fatsoenlijk werkgeverschap en eerlijke concurrentie belangrijk vindt. Ook onderstreept u met deze keuze uw eigen betrouwbaarheid. Allemaal waarden waar WERQ voor staat!

Meer weten? Neem gerust contact op met WERQ.